Byggepipeline Byggefakta Byggherreforeningen Bygningsstyrelsen Trafik- og Byggestyrelsen Realdania

Markedsprognose

Se forventningerne til byggeriet for 2017-2020. Prognosen er udarbejdet for byggeprojekter med budget over 50 mio. kr. for de kommende fire år (uden anlægsprojekter).
 

Prognosen for byggeprojekter med budget over 50 mio. kr. frem til 2020

Graferne viser den årlige omsætning på byggeprojekter og fordeler det enkelte projekts samlede budget jævnt på de år, som projektet strækker sig over.

Tallene for 2012-2016 er baseret på realiserede byggeprojekter, mens tallene for 2017-2020 er baseret på planlagte projekter, som er forbundet med en stigende usikkerhed. Tallene i graferne er derfor korrigeret med sandsynlighedsfaktorer, der er bestemt på baggrund af historiske data.
 

Statistik og prognose: Byggeprojekter +50 mio. kr. fra 2012-2020 fordelt på hovedgrupper og år.
 

Pipeline - projekter større end 50 mio

 

Pipeline - projekter større end 50 mio - søjlediagram

 

Tak for din bestilling
Du vil blive kontaktet af en medarbejder fra Byggefakta inden for 2 hverdage.